Reviews Timeline
All
Good
Bad
Events
Choose range
Languages
Loading
Vietnamese English Dictionary Box, Offline Translator, Pronunciation, Image Search & Flashcards / Kim Từ Điển Anh Việt screenshot 1
Vietnamese English Dictionary Box, Offline Translator, Pronunciation, Image Search & Flashcards / Kim Từ Điển Anh Việt screenshot 2
Vietnamese English Dictionary Box, Offline Translator, Pronunciation, Image Search & Flashcards / Kim Từ Điển Anh Việt screenshot 3
Vietnamese English Dictionary Box, Offline Translator, Pronunciation, Image Search & Flashcards / Kim Từ Điển Anh Việt screenshot 4
Description
This is nothing less than a Perfect Dictionary App for Vietnamese/English learners, translators, students… It contains the most comprehensive database out there with a very intuitive user interface. You will be satisfied! Just download and enjoy it!

Đây là ứng dụng từ điển Anh Việt tốt nhất hiện nay dành cho người Việt, Người học tiếng Anh/Việt, Người phiên dịch, Học sinh, Sinh Viên… Ứng dụng này sỡ hữu cơ sở dữ liệu lớn nhất hiện có, được thiết kế rất đơn giản và tiện dụng. Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với từ điển này. Hãy download và Khám phá ngay từ bây giờ.

**********************************************************

"With me, If Lingoes is the best free dictionary on PC, this is the best on...