ارسطو عامل stats

1

apps reviewed

2.0

average rating
Reviews by ارسطو عامل - 1
  • ارسطو عامل
    ???? ندومه! واقعا ندومه! آيا اين درست است كه مردم رو سر كار ميگذارين!؟ اين اپليكيشن بسيار بسيار خوب مي تواند باشد. اما به شرطي كه اشكالاتش گرفته بشه. موفق باشيد. ندومه...????
    ارسطو عامل almost 4 years ago