Reviews Timeline
All
Good
Bad
Events
Choose range
Languages
Loading
KaraokeVList screenshot 1
KaraokeVList screenshot 2
Description
Đây là ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm bài hát karaoke phổ biến tại Việt Nam với các đặc điểm nổi bật như:
- Danh sách tất cả các bài hát đầu Karaoke Arirang 5 số phổ biến (Vol 1 - 51) và đầu Karaoke California 6 số (Vol 1 - 18).
- Danh sách bài hát tiếng Anh.
- Danh sách bài hát yêu thích.
- Hỗ trợ tìm kiếm có dấu lẫn không dấu một cách thông minh.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo tên bài hát .
- Hỗ trợ tìm kiếm theo lời bài hát.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo tên tác giả.
- Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm Karaoke

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU BÀI HÁT KHI CÓ KẾT NỐI INTERNET