Tobii Technology Published Applications :

Tobii Sono Flex is an easy to use AAC vocabulary app that turns symbols into clear speech. It offers language to nonverbal users who are not yet in full control of literacy.
Sono Flex combines...
Tobii Sono Flex is an easy to use AAC vocabulary app that turns symbols into clear speech. It offers language to nonverbal users who are not yet in full control of literacy.
Sono Flex combines...
Tobii Sono Flex är en lättanvänd AAK-app som översätter symboler till tydligt tal och tillhandahåller språk till icke-verbala användare som ännu inte har full kontroll över sin läskunnighet....
Tobii Sono Flex ist das komplette, leicht zu erlernende Symbolvokabular für die Unterstützte Kommunikation als App, die auf dem Iphone oder Ipad Symboleingaben in klare Sprachausgaben...
O Tobii Sono Flex é um aplicativo de vocabulário de comunicação assistiva e alternativa, fácil de utilizar e que transforma símbolos em fala com clareza. O aplicativo oferece o recurso da linguagem...
O Tobii Sono Flex é um aplicativo de vocabulário de comunicação assistiva e alternativa, fácil de utilizar e que transforma símbolos em fala com clareza. O aplicativo oferece o recurso da linguagem...
This is the German Sono Flex vocabulary app. English speaking customers please go to 'Sono Flex' instead.

Sono Flex is an easy to use AAC vocabulary app that turns symbols into clear...
Tobii Sono Flex är en lättanvänd AAK-app som översätter symboler till tydligt tal och tillhandahåller språk till icke-verbala användare som ännu inte har full kontroll över sin...