PFIEV-GROUP Published Applications :

Đây là ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm bài hát karaoke phổ biến tại Việt Nam với các đặc điểm nổi bật như:
- Danh sách tất cả các bài hát đầu Karaoke Arirang 5 số phổ biến (Vol 1 - 51) và đầu...
Baby Agenda was removed
BKAList was removed
x2 was removed
Ứng dụng cài đặt thông tin cho thiết bị Katrol. Katrol là phần cứng tương thích với app Kamote, dùng để điều khiển các loại đầu karaoke.
- Cài đặt loại đầu Karaoke sử dụng
- Cài đặt tên...