Fenomen multimedia, a.s. Published Applications :

FENOMEN eSIMULATOR lite CZ is educational simulation of an electrical circuit and principles of the Ohm's law and parallel/series connection of devices. User can preapare his own combination of...
UtajenaObrana (Utajená obrana železné opony) is interactive mapping application to help finding and documenting fortifications built at 50-ties and 60-ties in former Czechoslovakia. Application is...
Aplikace především pro kněze obsahující některé liturgické texty "do terénu" - obřady pro svátosti udílené nemocným či v nebezpečí smrti, pohřební obřady, vybraná žehnání, texty k eucharistické...